1. Osnovni pojmovi i opće odredbe Uvjeta prodaje/Općih uvjeta poslovanja

U smislu ovih Uvjeta prodaje, Korisnik je svaka osoba koja posjeti ili pretražuje mrežne stranice tigroo.hr i proizvode u mrežnoj trgovini. Korisnik pristaje koristiti mrežne stranice tigroo.hr u skladu s Općim uvjetima poslovanja. Registrirani korisnik je svaka osoba koja je izradila korisnički profil na mrežnim stranicama tigroo.hr. Kupac je svaka osoba koja je nakon pregleda i odabira proizvoda ili usluge izvršila unos svojih osobnih podataka te kupila proizvod ili uslugu. Fizička ili pravna osoba koja naručuje ili plaća uslugu dostave proizvoda posredstvom web stranice/web shop-a tigroo.hr Ukoliko su u podacima o Kupcu upisani podaci o pravnoj osobi, tada se Kupcem smatra pravna osoba, a fizička osoba čiji su podaci uneseni smatra se ovlaštenom osobom Kupca. Kupcem se smatra svaka osoba koja naruči barem jedan proizvod, popuni tražene podatke i plati naručeni proizvod. Primatelj se smatra osoba kojoj se proizvod isporučuje, a različita je od osobe kupca. Prema Zakonu o zaštiti potrošača maloljetne osobe ili potpuno poslovno nesposobne osobe ne mogu obavljati kupnju na daljinu, to mogu učiniti samo njihovi zakonski zastupnici. Web shop se odnosi na pojam mrežna (Internet) trgovina na mrežnim stranicama tigroo.hr. Košarica je pojam za virtualno mjesto gdje se spremaju proizvodi koje je Korisnik odabrao za kupnju. Košarica sadrži pregled svih proizvoda koje je Korisnik odabrao te njihovu količinu, kako bi Korisnik mogao naručiti proizvode. Unutar Košarice moguće je odabrati dostavu na adresu. Blagajna je pojam za virtualno mjesto na web shop-u gdje se obavlja plaćanje proizvoda.

Nositelj svih prava na internet stranici https://tigroo.hr je Jungle Eye, obrt za dizajn i ilustracije, vl. Lara Karlavaris Baljak / Put za Plahuti 2C, 51410 Opatija – HR / OIB: 10374955594 / Obrtni registar – Matični br. obrta: 98201093 koji putem navedene Internet stranice pruža uslugu prodaje putem svog servisa – Internet trgovine/Web shop-a Tigroo.

U daljnjem tekstu Općih uvjeta poslovanja, radi bolje jasnoće i razumijevanja teksta,  umjesto termina Korisnik bit će korišten termin Kupac za osobu koja je s Jungle Eye, obrt za dizajn i ilustracije, vl. Lara Karlavaris Baljak / OIB: 10374955594 sklopila Ugovor o prodaji na daljinu (dalje u tekstu: Ugovor), što obuhvaća i gosta kupca. Također, iz istog razloga umjesto termina Jungle Eye, obrt za dizajn i ilustracije, vl.Lara Karlavaris Baljak / OIB: 10374955594 bit će korišten termin Jungle Eye, dok se termin Tigroo koristi kao ime Internet trgovine/web shop-a, web stranice i sl.

Korištenjem ovih Internetskih stranica korisnik odnosno Kupac potvrđuje da je upoznat i suglasan s Općim uvjetima poslovanja. Ovi Opći uvjeti poslovanja sastavni su dio ugovora o kupoprodaji između Jungle Eye i Kupca. Uvjeti korištenja propisuju uvjete i pravila za korisnike i odnose se na korištenje Internetske stranice tigroo.hr. Korištenjem ove Internetske stranice korisnici iskazuju da se slažu s ovim Općim uvjetima poslovanja te pristaju na korištenje Internetske stranice tigroo.hr u skladu s njima. Korištenjem web shop-a Tigroo i svih pridruženih stranica i servisa na domeni tigroo.hr smatra se da su potrošači u svakom trenutku upoznati sa ovim Uvjetima prodaje, te da ih u cijelosti razumiju i prihvaćaju. Ovi Uvjeti primjenjuju se na prava i obveze koja se odnose na kupnju proizvoda putem web shop-a Tigroo te prava i obveze koje proizlaze iz sklapanja Ugovora između potrošača kao krajnjeg kupca i web shop-a Tigroo.

Ovim Općim uvjetima online kupovine uređuju se odnosi između Korisnika, odnosno Kupaca web shop-a Tigroo i Jungle eye-a, a u odnosu na uvjete i način naručivanja proizvoda, cijene proizvoda, način plaćanja, jamstvo, reklamacije i povrat robe, dostavu robe, tajnost osobnih podataka i druga pitanja vezana uz korištenje web shop-a Tigroo i online kupnju, sve u skladu s važećim propisima, prvenstveno Zakonom o trgovini, Zakonom o elektroničkoj trgovini i Zakonom o zaštiti potrošača. Prodaja na Tigroo web shop-u je regulirana Zakonom o obveznim odnosima i odredbama Zakona o zaštiti potrošača.

Ovdje navedeni Opći uvjeti primjenjuju se na svaku kupovinu na tigroo.hr u Republici Hrvatskoj i svijetu. Svaki Ugovor sklopljen na tigroo.hr bit će na hrvatskom jeziku. Kupci moraju imati 18 ili više godina da bi kupovali na tigroo.hr. Ukoliko se s ovdje navedenim Uvjetima korištenja i pravilima ne slažete ili ako imate manje od 18 godina, molimo vas da se suzdržite od uporabe ove Internetske stranice.

Jungle Eye zadržava pravo u bilo kojem trenutku, i bez prethodne obavijesti, ukoliko to smatra potrebnim, ukinuti ili izmijeniti bilo koji od ovdje navedenih Općih uvjeta poslovanja i/ili Izjavu o privatnosti te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Stoga, savjetuje korisnike da s vremena na vrijeme ponovo pročitaju informacije sadržane u Općim uvjetima poslovanja i Izjavi o privatnosti, a kako bi ostali informirani o takvim promjenama. Nastavak korištenja Internetske stranice i nakon objave na internetu  novih promijenjenih Općih uvjeta poslovanja odnosno Izjave o privatnosti, podrazumijeva se da korisnik prihvaća izmjene. 

Svi materijali i dizajni koji se nalaze na tigroo.hr Internetskoj stranici ekskluzivno su pravo Jungle Eye – a. BILO KAKVO KOPIRANJE, DISTRIBUCIJA, PRIJENOS, OBJAVLJIVANJE, POVEZIVANJE, DUBINSKO POVEZIVANJE, ILI MIJENJANJE NA DRUGI NAČIN OVIH INTERNETSKIH STRANICA BEZ IZRIČITOG PISMENOG ODOBRENJA Jungle Eye, STROGO JE ZABRANJENO!

Korisnik odnosno Kupac ne smije mijenjati, objavljivati, prenositi, sudjelovati u prijenosu ili prodaji, stvarati izvedenice, ili na bilo koji način iskorištavati bilo koji sadržaj i dizajn u cijelosti ili djelomično. Nije dozvoljeno kopiranje, redistribucija, ponovni prijenos, izdavanje ili komercijalno iskorištavanje preuzetog materijala bez izričitog pismenog odobrenja Jungle eye – a tj. nositelja autorskog prava.

Kršenje Općih uvjeta poslovanja može dovesti do pokretanja parničnih postupaka i/ili do kaznenog progona protiv počinitelja radi povrede autorskih prava, prava žiga, ili prava kojeg drugog oblika intelektualnog vlasništva.

2. Osobni podaci i poslovna sposobnost

Prihvaćanjem ovih Uvjeta prodaje, kupac izjavljuje da su svi podaci koje je dao o sebi istiniti i potpuni, da je poslovno sposoban, ovlašteni korisnik kreditne kartice, te da ne postoje nikakve poznate mu zapreke naručivanje i kupnju proizvoda od tigroo.hr tj. za kupnju na web shop-u. Jungle eye/web shop Tigroo sukladno izjavi o privatnosti i sigurnosti podataka prikuplja samo osnovne podatke koji su nužni za ispunjavanje obveza.

Pri registriranju na Tigroo newsletter, vašom jasnom potvrdnom radnjom dajete dobrovoljan, poseban, informiran i nedvosmislen pristanak za prikupljanjem i obradom slijedećih osobnih podataka: email adresu te ime i prezime. Pored navedenog, prilikom registriranja na Tigroo newsletter, možete ostaviti i ostale vaše osobne podatke. Upisivanje dodatnih, izbornih osobnih podataka prilikom registriranja na Tigroo newsletter, predstavlja vaš dobrovoljan, poseban, informiran i nedvosmislen pristanak na prikupljanje i obradu istih, odnosno slijedećih osobnih podataka: adresa i broj telefona.

Registracija na Tigroo web shop predstavlja vašu privolu na prikupljanje i obradu vaših osobnih podataka.

3. Narudžba i trenutak sklapanja ugovora

Proizvodi se naručuju odabirom, korištenjem menija i popunjavanjem elektronskog formulara. Kupac može naručiti i kupiti proizvod kao registrirani ili kao neregistrirani korisnik – gost kupac. Registracija, odnosno izrada korisničkog profila omogućuje kupcu spremanje i praćenje svojih narudžbi. Registriranim korisnicima uvijek su dostupni sveobuhvatni podaci o statusu i sadržaju  narudžbe na njihovom korisničkom profilu. Također, registracija omogućava brži prolazak kroz zaključivanje kupnje putem Blagajne. Kupac koji proizvode kupuje kao gost nema mogućnost praćenja povijesti svojih narudžbi. 

Kupac snosi odgovornost za točnost i potpunost unesenih podataka prilikom registracije i kupnje ili prilikom kupnje kao gost kupac.

Ukoliko dođe do bilo kakve promjene podataka koje ste unijeli prilikom kupnje, molimo Vas da nas u čim skorijem roku obavijestite o nastalim promjenama putem e-mail adrese: info@tigroo.hr

Tigroo zadržava pravo da ne isporuči primljenu narudžbu ukoliko sumnja na pokušaj zlouporabe ili prijevare na bilo koji način. Tigroo  može raskinuti poslovni odnos s bilo kojim svojim korisnikom u bilo kojem trenutku. Tigroo zadržava pravo trenutno ukinuti bilo koje zaporke, ili korisničke račune korisnika u slučaju bilo kakvog ponašanja korisnika koje  Tigroo, prema svojoj diskrecijskoj ocjeni, smatra neprihvatljivim, kao i u svakom slučaju nepoštivanja Općih uvjeta poslovanja od strane Korisnika.

Plaćanje naručenih proizvoda moguće je obaviti na sljedeće načine:

  • kreditnim i debitnim karticama za koje Jungle eye ima sklopljen ugovor o prihvaćanju
  • Internet bankarstvom
  • općom uplatnicom

Kupac se obvezuje naručene proizvode platiti obrtu Jungle eye, načinom plaćanja koji odabere među ponuđenim na stranicama web shop-a.

Ako se kupac odlučio za plaćanje po predračunu/Internet bankarstvom/općom uplatnicom, na e-mail adresu primatelja računa bit će poslan predračun sa svim podacima- potrebnim za izvršenje uplate. Narudžba za koju je odabran način plaćanja „Plaćanje po predračunu“ vrijedi 3 dana od dana kreiranja narudžbe. Ako Kupac ne uplati iznos kupoprodajne cijene u roku od 3 radna dana od dana kreiranja narudžbe, istekom 3 radna dana ponuda više ne obvezuje Jungle eye odnosno web shop Tigroo. Po primitku sredstava na naš poslovni račun, započeti će izrada naručenog proizvoda.

Narudžba se smatra zaprimljenom u slučaju plaćanja karticama – u trenutku kada Jungle Eye dobije potvrdu autorizacije kartice kupca na iznos narudžbe ili u slučaju plaćanja Internet bankarstvom ili općom uplatnicom – u trenutku kada Jungle Eye elektroničkim putem zaprimi narudžbu.

U trenutku kada je narudžba zaprimljena, Jungle Eye će elektronskim putem u obliku e-maila obavijestiti Kupca o tome da je narudžba zaprimljena odnosno da je proizvod uspješno naručen.

Ukoliko kupac ne dobije obavijest iz prethodnog stavka, sugeriramo provjeriti:

  • da li je poruka u junk/spam mapi
  • da li je poštanski pretinac pun

U slučaju plaćanja bankovnim karticama ugovor se smatra sklopljenim u trenutku kada Jungle Eye dobije potvrdu autorizacije kartice Kupca na iznos narudžbe.

U slučaju plaćanja Internet bankarstvom ili općom uplatnicom, ugovor se smatra sklopljenim u trenutku kada Jungle Eye zaprimi potvrdu da je iznos narudžbe u cijelosti uplaćen od strane Kupca.

Račun za kupljene proizvode Kupac će dobiti prilikom dostave na kućnu adresu, račun će biti dostavljen s pošiljkom. Jungle Eye račun šalje i elektroničkom porukom. Račun koji će kupac primiti zajedno s naručenom robom predstavlja potvrdu o sklopljenom ugovoru te sadrži sve potrebne podatke prema ZZP.

Ugovor koji Kupac sklapa s Jungle Eye je jednokratan ugovor o kupoprodaji koji je ispunjen isporukom robe i plaćanjem cijene, osim u slučaju raskida ugovora. Ovi Opći uvjeti poslovanja sastavni su dio ugovora o kupoprodaji između Jungle Eye i Kupca.

4. Način kupnje na web shop-u Tigroo

Odabirom svakog proizvoda pored istog su ispisani detalji – ime proizvoda, kratak opis, cijena po m2, polja za unos željenih dimenzija . Odabirom pojedinog proizvoda te upisivanjem željenih dimenzija, isti se uvrštava u meni „Košarica“. Cijene istaknute na stranicama pored pojedinog proizvoda vrijede za sve oblike plaćanja.

Korisnik ima mogućnost u svakom trenutku pregledati odabrane proizvode klikom na oznaku košarice te klikom na „vidi košaricu“, gdje Korisnik može ukloniti proizvode iz Košarice, ažurirati količine i unijeti promocijski kod ako ga ima.

Potvrda odabira proizvoda dodanih u košaricu obavlja se klikom na „Kreni na plaćanje“ kako bi se završio proces narudžbe. 

VAŽNO: Radi lakše montaže i postavljanja bez pogrešaka molimo vas da prilikom narudžbe na izmjerenu širinu i visinu svojeg zida nadodate po 10 cm.

U sljedećem koraku se upisuju podaci Kupca, adresa za dostavu kupljenih proizvoda te se odabire način plaćanja. Ukoliko se osobni podaci kupca razlikuju od osobnih podataka primatelja dužni se odabirom navedene opcije točno naznačiti i podatke primatelja. U košarici u web shop-u vidjet ćete ukupan iznos kupnje i dodatne troškove dostave (ukoliko se primjenjuju troškovi dostave). To je ukupna cijena koju trebate platiti. Trošak montaže i materijala potrebnih za montažu nije uračunat u cijenu proizvoda. Cijena ne uključuje troškove carinskih pristojbi i poreza drugih država ukoliko se narudžbe vrše iz država koje nisu unutar EU.

Klikom na gumb „Naručite“ zaključuje se narudžba koja predstavlja namjeru kupnje, obvezu plaćanja i neopoziva je. Nakon primitka podataka iz narudžbe na ekranu će biti istaknuta obavijest da je narudžba kupca zaprimljena, a kupac će o primitku narudžbe dobiti posebnu obavijest elektronskim putem na naznačenu e-mail adresu. Proizvod se smatra naručenim kada kupac prođe cijeli postupak narudžbe.

Važno: Ako Kupac primijeti da je prilikom naručivanja unio pogrešne podatke, potrebno je odmah kontaktirati službu za korisnike (na adresu elektroničke pošte info@tigroo.hr) i javiti ispravne podatke jer će u protivnom sve dodatne troškove manipulacije naručenim proizvodima snositi Kupac.

5. Naplata / autorizacija

Obveznik nije u sustavu PDV-a, PDV nije obračunat temeljem čl. 90 st. 1 i st. 2 Zakona o PDV-u (Narodne Novine br. 73/13).

Cijene proizvoda i usluga u web shopu Tigroo iskazane su dualno – u službenoj valuti Republike Hrvatske HRK i u € protuvrijednosti koristeći zakonski propisan fiksni tečaj konverzije 1€=7,53450 HRK te vrijede isključivo u trenutku naručivanja putem web shopa Tigroo. U slučaju da se cijena tijekom narudžbe promijeni prodavatelj će o tom prethodno obavijestiti kupca. Zadržavamo pravo na pogreške, u slučaju pogreške biti ćete obaviješteni. Cijena je utvrđena za svaki pojedini proizvod i prikazana je uz opis svakog pojedinog proizvoda. Trošak montaže i materijala potrebnih za montažu nije uračunat u cijenu proizvoda. Cijena ne uključuje troškove carinskih pristojbi i poreza drugih država ukoliko se narudžbe vrše iz država koje nisu unutar EU. Jungle Eye ima pravo promjene cijena proizvoda ili usluga na web shopu Tigroo bez prethodne najave.

6. Povrat robe – Pravo na jednostrani raskid ugovora

Prema Zakonu o zaštiti potrošača (Narodne novine broj 41/14, 110/15), Kupac ima pravo na jednostrani raskid Ugovora ukoliko je sklopljen na daljinu odnosno izvan poslovnih prostorija poslovnog subjekta (kupnja putem interneta, telefona) u roku 14 dana od datuma potpisane potvrde o preuzimanju robe. U slučaju da Kupac odluči raskinuti Ugovor, može to učiniti bez navođenja razloga tako da nedvosmisleno i prije isteka roka obavijesti prodavatelja o raskidu Ugovora koristeći Obrazac za jednostrani raskid Ugovora. OBRAZAC O OTKAZIVANJU NARUDŽBE – možete ga preuzeti OVDJE

Ukoliko Kupac jednostrano raskine Ugovor o kupoprodaji, obvezan je o vlastitom trošku dostaviti kupljene proizvode prodavatelju.

Kupac odnosno Primatelj NEMA PRAVO na jednostrani raskid Ugovora ako je trgovac Ugovor o uslugama u potpunosti ispunio, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak Kupca te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid Ugovora ako mu usluga bude potpuno ispunjena, ako je predmet Ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji potrošača/Kupca ili prilagođena potrošaču/Kupcu.
Sukladno članku 77., stavak 5. Zakona o zaštiti potrošača, Kupac odnosno Primatelj je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe. Ukoliko artikal nije upotrebljavan niti oštećen zamijeniti ćemo ga za neki drugi proizvod po vašem izboru u vrijednosti vraćenog proizvoda ili većoj uz nadoplatu ili izvršiti povrat novca. Ovo pravilo NE VRIJEDI za artikle po narudžbi kao što su tapete i sl. budući da se proizvode isključivo po narudžbi.

Jungle eye preporuke vezano za proizvode, preuzimanje proizvoda, postupanje s proizvodom a u vezi s jednostranim raskidom ugovora u zakonskom roku od 14 dana:    

– ako je ambalaža proizvoda prilikom dostave oštećena nemojte preuzimati proizvod, nego odmah dostavljaču skrenite pažnju na oštećenje ambalaže i zatražite da proizvod vrati Prodavatelju. AKO KUPAC NE REKLAMIRA OŠTEĆENJE AMBALAŽE DOSTAVLJAČU U TRENUTKU PREUZIMANJA PROIZVODA, SMATRA SE DA JE PREUZEO PROIZVOD S NEOŠTEĆENOM AMBALAŽOM.

U slučaju povrata robe Kupac je dužan uputiti opravdanu reklamaciju obrtu Jungle Eye e-mailom, telefonom ili pisanim putem te naznačiti broj narudžbe. Kupac ima pravo u roku od 14 kalendarskih dana od dana dostave proizvoda na reklamaciju kupljenog proizvoda ili povrat proizvoda ukoliko prilikom preuzimanja robe uoči nedostatke na proizvodima ili su dostavljeni proizvodi neispravni. Jungle Eye će, na osnovu opravdane pisane reklamacije za povrat ili zamjenu, kupcu vratiti sredstva na račun koji je korisnik naveo u samoj reklamaciji ili zamijeniti proizvod novim, u odabranom dizajnu, u roku od 14 dana od datuma primitka vraćenog proizvoda. Kupac odgovara i snosi rizik za točnost i istinitost dostavljenih podataka obzirom da će Jungle eye izvršiti povrat sredstava sukladno dostavljenim podacima.

Troškove povrata proizvoda snosi Kupac. Kupac je obvezan dostavljene proizvode vratiti u stanju u kojem su mu dostavljeni i u originalnom pakiranju. Kupac je sukladno članku 84. Zakona o zaštiti potrošača odgovoran za svako umanjenje vrijednosti kupljenog proizvoda koje je rezultat rukovanja kupljenim proizvodom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe što je utvrđeno kao obveza potrošača u slučaju jednostranog raskida ugovora u zakonskom roku od 14 dana. Jungle Eye obavještava Kupce da će umanjenje vrijednosti kupljenog proizvoda u odnosu na oštećenje ambalaže odnosno oštećenje proizvoda koje nije uzrokovano provjerom funkcionalnosti proizvoda utvrđivati za svaki vraćeni proizvod pojedinačno te će o utvrđenom obavijestiti kupca nakon primitka vraćenog proizvoda ako postoji potreba za naknadom.

Kupac se moli da prije raskida Ugovora nazove na broj telefona +385 (0)99 685 4947 ili se javi e-mail-om na info@tigroo.hr kako bi mu bio objašnjen postupak vraćanja robe.

7. Podaci o proizvodima

Fotografije proizvoda na web shop-u Tigroo su ilustrativne prirode te slika koja ilustrira proizvod na internetskoj stranici ne mora u potpunosti odgovarati stvarnom izgledu i sadržaju proizvoda. Nastojali smo ih prikazati čim realnije u „stvarnom okruženju“ odnosno u interijeru, međutim, fotografije su ilustrativnog karaktera te Kupac takve proizvode ne može reklamirati s te osnove. Web shop Tigroo ne jamči da fotografije proizvoda u potpunosti odgovaraju stvarnom izgledu samog proizvoda. Jungle eye posebno ističe da vizualni identitet proizvoda prikazan na fotografiji ne mora odgovarati izgledu proizvoda u stvarnosti, pogotovo obzirom na postavke monitora na računalu kupca, razlike u percepciji boja kako ih kupac vidi na zaslonu i sl. U slučaju gore navedenog nesklada između proizvoda prikazanog na fotografiji i isporučenog proizvoda ne radi se o nedostatku proizvoda. Podaci o proizvodima (opis proizvoda, cijena i dr.) prikazani na web shop-u tigroo.hr podložni su bugovima, nepravilnostima u radu aplikacije, drugim tehničkim nepravilnostima, tipografskim pogreškama i sl. U slučaju očitih pogrešaka ili neispravnosti u pogledu podataka o proizvodima prikazanih na web shop-u tigroo.hr zadržava pravo jednostrano raskinuti ugovor. Ako budete imali pitanja ili trebate dodatne informacije, molimo vas da se prije provođenja narudžbe javite pozivom na broj telefona +385 (0)996854947 od ponedjeljka do petka od 9:00 do 16:00 sati ili e-porukom na info@tigroo.hr

8. Jamstvo i reklamacija robe

Kupac ima pravo na povrat/reklamaciju robe u sljedećim slučajevima: isporuka robe koja nije naručena, isporuka robe koja ima grešku ili oštećenja koja nisu nastala u transportu. Pri primitku robe provjera ispravnosti narudžbe ovisi o Kupcu, te je Kupac dužan usporediti primljene artikle s računom. Ukoliko nešto nedostaje odmah to napomenite jer naknadne reklamacije se neće uvažavati.

Za kupljene artikle dajemo jamstvo u trajanju 12 mjeseci od datuma preuzimanja. Jamstvo se ne odnosi na montažu tapete, način montaže, materijal za montažu (ljepilo i sl.) već samo na materijal i kvalitetu ispisa.

Kupac ima pravo u roku od 5 kalendarskih dana od dana dostave proizvoda na reklamaciju kupljenog proizvoda ili povrat proizvoda ukoliko prilikom preuzimanja robe uoči nedostatke na proizvodima ili su dostavljeni proizvodi neispravni.  U navedenim slučajevima obratite se Jungle eye-u e-porukom na info@tigroo.hr te priložite fotografiju na kojoj je oštećenje vidljivo. Molimo da navedete i broj narudžbe da bismo brže obradili Vaš prigovor.

Važno je da prigovor podnesete u što kraćem vremenskom razdoblju od trenutka kada utvrdite oštećenje. Ako Jungle eye odobri reklamaciju odnosno ukoliko je riječ o opravdanoj pisanoj reklamaciji, Kupcu ćemo vratiti sredstva na račun koji je Kupac naveo u samoj reklamaciji ili zamijeniti proizvod s novim u roku od 14 dana od datuma primitka vraćenog proizvoda. Kupac odgovara i snosi rizik za točnost i istinitost dostavljenih podataka obzirom da će Jungle eye izvršiti povrat sredstava sukladno dostavljenim podacima.

Troškove povrata proizvoda snosi Kupac. Kupac je obvezan dostavljene proizvode vratiti u stanju u kojem su mu dostavljeni i u originalnom pakiranju. Jungle Eye obavještava Kupce da će umanjenje vrijednosti kupljenog proizvoda u odnosu na oštećenje ambalaže odnosno oštećenje proizvoda koje nije uzrokovano provjerom funkcionalnosti proizvoda utvrđivati za svaki vraćeni proizvod pojedinačno te će o utvrđenom obavijestiti kupca nakon primitka vraćenog proizvoda ako postoji potreba za naknadom.

Eventualnu pritužbu možete uputiti i preko ODR platforme Europske komisije. Ovo je posebno bitno ako ste stanovnik države članice EU izvan Hrvatske. Vaš prigovor možete podnijeti ovdje. Kod podnošenja pritužbe važno je da istaknete našu e – adresu: info@tigroo.hr

9. Dostava

Dostava na adresu dostavnom službom. Jungle eye obavještava svoje Kupce da se ova dostava obavlja putem ugovornih partnera ovlaštenih za ovu djelatnost a to je Hrvatska pošta d.d. Proizvode je moguće naručiti za dostavu na području Republike Hrvatske, prema uvjetima koji vrijede za svako područje dostave. U cijenu dostave uključeno je pakiranje proizvoda. Trošak dostave uračunat je u cijenu proizvoda čija vrijednost prelazi 670,00 HRK/88,92 €. Ukoliko je cijena proizvoda manja od ovdje navedene, trošak dostave iznosi fiksno 70,00 HRK/9,53 €. Fiksni tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 HRK.

Rok za izradu i dostavu naručenih proizvoda je 10-15 radnih dana od dana narudžbe. Radni dani ne obuhvaćaju subote, nedjelje i praznike. Dostava se obavlja prema uvjetima korištenja usluga dostavne službe, a smatra se izvršenom u trenutku predaje proizvoda dostavnoj službi. Provjera ispravnosti narudžbe ovisi o Kupcu, a naknadne reklamacije se ne uvažavaju. Ako se proizvod koji je upućen Kupcu odnosno Primatelju vrati Jungle eye-u jer dostavna služba nije uspjela izvršiti dostavu, kupac će o tome biti obaviješten e-mail-om te će mu biti ponuđene slijedeće mogućnosti: da se naručeni proizvod, na zahtjev kupca e-mail-om, ponovno dostavi na adresu kupca odnosno primatelja, da naručeni proizvod preuzme na adresi Jungle eye-a uz prethodni telefonski dogovor o terminu preuzimanja. Ukoliko kupac u roku od 3 dana ne odgovori na upućeni mu e-mail i odabere jednu o ponuđenih mogućnosti, odabrani proizvod biti će dostavnom službom upućen na adresu kupca. Kada Jungle eye putem dostavne službe isporuči proizvod Kupcu odnosno Primatelju, Kupac odnosno Primatelj je dužan preuzeti proizvod potpisom na dostavnici, čime potvrđuje da je proizvod uredno isporučen.

10. Platforma za on-line rješavanje potrošačkih sporova (Platforma za ORS)

Člankom 14. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 524/2013. o online rješavanju potrošačkih sporova, koja se primjenjuje od 09. siječnja 2016. godine, propisana je obveza trgovaca sa sjedištem u Europskoj uniji koji sudjeluju u ugovorima o online prodaji ili uslugama te online tržištima koja su uspostavljena u Uniji da na lako dostupnom mjestu na svojim internetskim stranicama osiguravaju elektronsku poveznicu s Platformom za ORS.

11. Pisani prigovor, odgovor, obavijesti

U slučaju da ste iz bilo kojeg razloga nezadovoljni možete uputiti pisani prigovor Jungle eye-u. 
Jungle eye  vam omogućuje podnošenje pisanog prigovora putem e-maila na adresu  info@tigroo.hr ili putem pošte na adresu Jungle Eye, obrt za dizajn i ilustracije, vl. Lara Karlavaris Baljak / Put za Plahuti 2C, 51410 Opatija – HR. Jungle eye će vam u pisanom obliku putem pošte ili putem elektroničke pošte, potvrditi primitak Vašeg prigovora. Radi što bržeg utvrđivanja konkretne narudžbe na koju imate prigovor, u prigovoru navedite broj narudžbe, broj računa ili svoje korisničko ime. Jungle eye će vam potvrditi primitak prigovora u pisanom obliku putem pošte ili putem elektroničke pošte, bez odgađanja, dok će vam odgovoriti na vaš prigovor najkasnije u roku od 15 dana od dana zaprimanja pisanog prigovora jasno se izjašnjavajući prihvaća li osnovanost prigovora.

12. Ostali uvjeti

Za valjanu narudžbu proizvoda osoba koja popunjava narudžbu mora biti starija od 18 godina. Kupac snosi odgovornost za točnost i potpunost unesenih podataka prilikom registracije. tigroo.hr zadržava pravo na izmjenu ovih uvjeta prodaje te iste može promijeniti bez prethodne najave, ali se obvezuje obavijestiti sve registrirane korisnike putem e-mail adresa koje su isti upisali prilikom registracije. Sve eventualne promjene primijenit će se na korištenje tigroo.hr stranica.

13. Primjena Uvjeta prodaje

Korištenjem usluga web shop-a tigroo.hr prihvaćate ove Uvjete prodaje. Ako niste suglasni s Uvjetima nemojte koristiti ove stranice niti putem njih naručivati proizvode. Ove web stranice sadrže informacije o proizvodima i uslugama Jungle eye-a te služe kao elektroničko prodajno mjesto – web shop. Jungle eye ne odgovara za eventualnu štetu nastalu korištenjem ove web stranice te korištenjem informacija s ove web stranice u svrhe koje izlaze izvan okvira njihove predviđene namjene.

14. Autorska prava

Jungle eye je nositelj autorskih prava na sadržaju i formatima ove web stranice. Cjelokupan sadržaj sa web stranice ne smije se koristiti bez dopuštenja Jungle eye – a niti ustupati trećim osobama.

15. Završne odredbe

Prihvaćanjem ovih Uvjeta prodaje Kupac pristaje na odredbe ovih Uvjeta te prihvaća da oni čine sastavni dio  Ugovora.

 

SIGURNOST PLAĆANJA KREDITNIM KARTICAMA

Tajnost podataka kupca je zaštićena i osigurana uporabom SSL enkripcije. Stranice za naplatu putem interneta osigurane su korištenjem Secure Socket Layer (SSL) protokola sa 128-bitnom enkripcijom podataka (SSL enkripcija je postupak šifriranja podataka radi sprječavanja neovlaštenog pristupa prilikom njihovog prijenosa). Na navedeni način omogućen je siguran prijenos informacija te onemogućen nedozvoljen pristup podacima prilikom komunikacije između računala kupca i WSPay servisa, i obrnuto. Navedeni servis i financijske ustanove (kartične kuće) razmjenjuju podatke uporabom virtualne privatne mreže (VPN), koja je zaštićena od neautoriziranog pristupa. Brojevi kreditnih kartica se ne pohranjuju i nisu dostupni neovlaštenim osobama.